Generalforsamling på
Rødkærsbro Kro
Den 29. april 2019 kl. 19
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Budget for det/de kommende år forelægges til
godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
Inge Marie Vejrum, ønsker ikke genvalg
Erik Dalgaard Jensen, ønsker ikke genvalg
og Peter Jakobsen
Øvrige: Ingvard H. Petersen og Michael Jakobsen
Suppleanter: Gert Søndergård og Ole Leth
8. Valg af revisor
På valg Deacon Pedersen
Suppleant: Aage Møller
Ekstern revisor: Poul Erik Sundstrup
9. Eventuelt

 Se Regnskab her

 Der er udgivet et 100 års jubilæum Hæfte


Her kan der læses mere om de ny MultiCal_21 vandure


Vandværket forsyner ca. 720 forbrugere med rent drikkevand. 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af komputer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. 

Vandværket udpumper ca. 100.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

4 pumperPH og Hårdhed

Drikkevandet i Rødkærsbro har en pH på ca. 7.4 og en hårhed på ca. 10

 

Rødkærsbro Vandværk a.m.b.a | Valmuevej 10 | 8840 Rødkærsbro
Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.