7. Juli 2021 Lækage fundet.

Lækage i det sydlige ledningsnet fundet og udbedret. Vandforsyning er igen normal.