25-08-2021 Brud på vandledning

Vandledningsbrud på Jens Birks vej. Jens Birks vej er derfor uden vand indtil skaden er udbedret.