Indvindingsboringer

Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 3 boringer spredt i kommunen, hvorfra der kan indvindes vand.
Rødkærsbro vandværk indvinder årligt 100.000 m3 vand.

Forklaring om de enkelte boringer følger herunder.

Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:

• Normal kontrol på vandværket

• Udvidet kontrol på vandværket

• Kontrol med uorganiske sporstoffer

• Kontrol med organiske mikro forureninger og

• Begrænset kontrol.